Rozdzielnie budownictwo przemyslowebudowa, przeglądy, konserwacje